COMMUNITY

CS CENTER

070-7729-9070

평일 AM 09 - PM 06
점심 PM 01 - PM 02
SAT,SUN, HOLIDAY OFF

BANK INFO

기업은행
550-039746-01-010
예 금 주 장숙현

customer center

전화
070-7729-9070
업무시간
  • * 평일 AM 9:00~PM 6:00
  • * (점심 PM 1:00~PM 2:00)
  • * 토/일, 공휴일 휴무
문의
email E-mail문의 하기

bank info

계좌번호
  • * 기업은행 550-039746-01-01
  • * 예금주 : 장숙현

[MAGAZINE]
게시글 보기
Doanh nghiệp Hàn đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại K-chemicals 2021
Date : 2021-04-19
Name : hancosmetics
Hits : 768
기사url : https://www.vietnamplus.vn/doanh-nghiep-han-day-manh-xuc-tien-thuong-mai-tai-kchemicals-2021/704832.vnp


  • english
  • chinese
  • Japanese
close